top of page
ikona
Untitled-5.png
Rešitev za odpravljanje najpogostejših težav na področju vzdrževanja in čiščenja objektov.
  • Nenehno preverjanje in bedenje nad delom čistilnega osebja,

  • slabo vzdrževani prostori z veliko frekvenco obiska,

  • visoki stroški čiščenja prostorov,

  • pomanjkanje osebja, digitalna nepismenost in jezikovna bariera.

težave

PLATFORMA CLEANLY

Platforma omogoča samodejno upravljanje čistilnega osebja, nadzor na daljavo, izboljša delovne procese ter priskoči na pomoč ko vam primanjkuje osebja.

Funkcije sistema

Ključne funkcije

Pregled nalog/opravil čiščenja

Enostaven pregled opravljenih in neopravljenih opravil/nalog čiščenja z možnostjo SOS obveščanja čistilnega osebja. 

 

Avtomatiziran urnik čiščenja

Samodejna izdelava urnika za čistilno osebje in avtomatsko dodeljevanje opravil.   

 

Sistem na ‘’1 dotik’’ za čistilno osebje 

Brez zahtevnih aplikacij za čistilno osebje, sistem omogoča potrditev opravil z enim dotikom ekrana. 

 

Elektronske evidence čiščenja brez fizičnega podpisovanja 

Avtomatsko vodene evidence in dnevna email poročila za odgovorne osebe.

 

GPS in slikovno dokazilo opravil 

Naprava samodejno potrdi lokacijo opravljenega dela. Podpira tudi nalaganje fotografij opravljenih del.

Večkanalen sistem obveščanja 

Nadzorna plošča za vodstvo, mailing sistem za vodje, ter sms in obvestila v aplikaciji za osebje.  

Urgentna opravila

Slikaj in pošlji, tako preprosto se dodeli urgentno opravilo dežurnemu čistilcu. 

 

Čiščenje na poziv 

Senzorski sistemi na objektu avtomatsko dodeljujejo opravila ob preseganju števila obiskovalcev ali količine porabljenega higienskega materiala. 

 

Komunikacija v poljubnih jezikih 

Možnost uporabe avtomatskega prevajalnika za vse jezike sveta. 

 

Najem certificiranega čistilca z enim klikom 

Bolniška odsotnost čistilk, dopusti ali premalo osebja? Z enim klikom pridobite nadomestnega zunanjega izvajalca.

Ekološki merilnik 

Pri uporabi podajalnikov za higienski papir izvajamo ekološke meritve v realnem času, ter jih v živo predvajamo na vaši spletni strani. 

dodeljevanje nalog

DODELJEVANJE NALOG

Funkcija dodeljevanja nalog omogoča, da se čistilnemu osebju učinkovito razporedi naloge skozi celoten delovni čas. Poleg tega sistem omogoča tudi izredna opravila  (na primer, ko se zgodi nepredvidljiv dogodek, kot so polita tla, prevrnjen koš itd). Uporaba funkcije je zelo preprosta, saj v tabeli enostavno dodate novo nalogo za čistilno osebje, nastavite lokacijo in nujnost (čas izpolnitve). O opravljeni nalogi ste obveščeni preko sistema povratnih informacij.

email poročilo
dnevno poročilo
Opozorilo
sms sporočilo

OBVESTILA IN OPOZORILA

Opozorila in obvestila so posredovana preko različnih kanalov. Od enostavno berljivih SMS-sporočil za čistilno osebje do obveščanja odgovornih oseb preko mobilne aplikacije. ​Sistem opozoril omogoča, da se sanitarije in drugi prostori čistijo po potrebi, dodatno pridobljeni čas pe se tako lahko posveti drugim opravilom. 

DNEVNO POROČILO

Vsak dan sistem generira in preko elektronske pošte pošlje poročilo, ki vključuje glavne podatke zbrane v zadnjih 24. urah. Gre za kratek pregled, ki daje splošen vpogled v dogajanje na določen dan. Izbira predstavljenih podatkov je lahko naključna ali posebno oblikovna/personalizirana.

VIZUALIZACIJE (Dashboards)

Dashboardi služijo kot vizualna predstavitev pegleda delovanja vseh funkcij platforme v realnem času. Dashboardi so prilagodljivi, zato jih je mogoče popolnoma personalizirati glede na posamezne želje in pričakovanja.

dashboards

Projekt Cleanly podpirajo:

Microsoft
A1
Codico
Projekt podpirajo
bottom of page