top of page
CLEANLY superman.png

ČISTKO,
digitalni asistent v objektni higieni.

Čistko je storitev, ki  s pametnim senzorskim sistemom obveščanja, nadzorovanja in opozarjanja zagotavlja najvišjo stopnjo objektne higiene ter hkrati zmanjšuje strošek čiščenja.

Lotili smo se največjih izzivov v objektni higieni...

Umazani toaletni prostori,

prazni podajalniki higienskega papirja,

veliko pomanjkanje čistilnega osebja,

nadzor nad delom čistilnega oseba,

jezikovna ovira (tuja delovna sila),

drage obstoječe rešitve, ki zahtevajo velike posege v prostor.

... katere rešujemo s pomočjo pametnega sistema.

Integriran sistem omogoča spremljanje aktivnosti v sanitarijah in drugih prostorih v realnem času. Podatki se prenašajo in obdelujejo prek tehnologije Nb-IoT v oblačni platformi , kar omogoča spremljanje sanitarij in osebja s pomočjo uporabnih in uporabniku prijaznih funkcij.

Čistkotova "pamet" se nahaja v senzorskih sistemih, katerih namestitev je preprosta in ne predstavlja dodatnih posegov v senitarne ali druge prostore. 

FUNKCIJE SISTEMA

NADZOR

OPRAVILA

OPOZORILA IN OBVESTILA

DNEVNA POROČILA

EKOLOŠKI PODATKI

POVRATNA INFORMACIJA

CLEANLY superman.png

Dodeljevanje nalog

Funkcija dodeljevanja nalog omogoča, da se čistilnemu osebju učinkovito razporedi naloge skozi celoten delovni čas. Poleg tega sistem omogoča tudi izredna opravila  (na primer, ko se zgodi nepredvidljiv dogodek, kot so polita tla, prevrnjen koš itd). Uporaba funkcije je zelo preprosta, saj v tabeli enostavno dodate novo nalogo za čistilno osebje, nastavite lokacijo in nujnost (čas izpolnitve). O opravljeni nalogi ste obveščeni preko sistema povratnih informacij.

dodeljevanje nalog

Obvestila in opozorila

Opozorila in obvestila so posredovana preko različnih kanalov. Od enostavno berljivih SMS-sporočil za čistilno osebje do obveščanja odgovornih oseb preko mobilne aplikacije. ​Sistem opozoril omogoča, da se sanitarije in drugi prostori čistijo po potrebi, dodatno pridobljeni čas pe se tako lahko posveti drugim opravilom. 

Dnevno poročilo

Vsak dan sistem generira in preko elektronske pošte pošlje poročilo, ki vključuje glavne podatke zbrane v zadnjih 24. urah. Gre za kratek pregled, ki daje splošen vpogled v dogajanje na določen dan. Izbira predstavljenih podatkov je lahko naključna ali posebno oblikovna/personalizirana.

email poročilo
dnevno poročilo
Opozorilo
sms sporočilo

DASHBOARDS

Dashboardi služijo kot vizualna predstavitev pegleda delovanja vseh funkcij platforme v realnem času. Dashboardi so prilagodljivi, zato jih je mogoče popolnoma personalizirati glede na posamezne želje in pričakovanja.

dashboards

Projekt Čistko podpirajo:

Microsoft
A1
Codico
bottom of page